ES - CAT
Serveis de Desballestament

Reciclatge de vehicles al desballestament

A Desballestaments Barcelona gestionem una gran quantitat de vehicles que han arribat al final de la seva vida útil. En què consisteix el procés de descontaminació i reciclatge que segueixen els desballestaments amb els vehicles fora d'ús? Quins són els passos?

Primer de tot, cal tenir en compte que aquest tipus de cotxes, coneguts com a VFU (Vehicles Fora d'Ús), es converteixen en residus perillosos quan deixen de circular. Per això, a la nostra empresa, ens esforcem perquè siguin descontaminats i reciclats correctament, d'acord amb l'Ordre del Ministeri de l'Interior INT/249/2004.

Aquests residus han de ser gestionats en un Centre de Tractament Autoritzat, generalment conegut com a CATV o desballestament. Fem un petit recorregut pel que succeeix quan el seu vehicle entra a les instal·lacions d'un CATV!

Reciclatje de cotxes al CATV

Procés de reciclatge de cotxes

En primer lloc, es verifica minuciosament el cotxe, es revisa el número de xassís del vehicle i es gestiona l'entrada administrativa a les instal·lacions, per després procedir a l'extracció de:

 • Materials perillosos
 • Components obsolets
 • Líquids com anticongelant, carburant, olis, lubricants i altres productes químics

Els components esmentats són potencialment perillosos per al medi ambient i la salut de la població. Per això han de ser extrets i gestionats per empreses especialitzades.

Un cop el vehicle ha estat descontaminat, es procedeix a l'examen de peces per ser classificades i posades a la venda com a recanvis de segona mà, després de passar per una minuciosa prova de qualitat.

Després es retiren els materials que, tot i no ser perillosos, entorpeixen el procés de destrucció. Per exemple, gomes o vidres.

Finalment, el cotxe passarà per unes trituradores, i més tard per unes taules de separació de materials.

 • Els materials estèrils com plàstic o tèxtils són gestionats per companyies especialitzades.
 • Els materials ferrosos i no ferrosos es dirigeixen a plantes de fusió.

Li han sorgit dubtes sobre el procés de descontaminació i reciclatge de l'automòbil? Observi la següent infografia i informi's de forma més visual. Tots els detalls a la seva disposició!

Curiositats i dades d'interès sobre el procés de reciclatge

Materials reutilitzables:

El 95% dels components d'un vehicle poden i han de ser reutilitzats i reciclats gràcies als processos de descontaminació i desmuntatge realitzats en els Centres Autoritzats de Tractament de Vehicles (CATV). Els elements que es reciclen i se'n fa un ús principal són els següents:

 • Vidres, fars i parabrises: La major part d'aquests elements, un cop barrejats i processats, s'utilitzen per a la fabricació de botelles i fibres per a materials reforçats com la llana de vidre.
 • Líquids diversos: Alguns dels líquids extrets del motor, la transmissió, el sistema hidràulic i la caixa de canvis, poden tornar a utilitzar-se un cop regenerats. Altres líquids es poden utilitzar com a combustible en instal·lacions preparades per al seu alt valor calorífic.
 • Cinturons de seguretat: Sovint es converteixen en bases de catifes o fibres de materials d'aïllament.
 • Bateries: El plom que es recupera de les bateries té aplicacions en la indústria metal·lúrgica i el plàstic es fa servir per a fabricar noves caixes de bateries.
 • Airbags: El neoprè amb què han estat elaborats permet la seva reutilització, fins i tot per a fer nous airbags.
 • Pneumàtics: Depenent del seu estat, es poden recautxutar. Si no és possible, la goma es granula i es pot utilitzar per a la creació de sòls de pistes esportives o parcs infantils. En última instància, també es poden cremar per a produir energia calorífica.
 • Llums posterior i intermitents: Malgrat que la seva composició de diversos plàstics units amb adhesius molt forts dificulta el seu reciclatge, avui dia hi ha tècniques capaces de permetre'n la separació i, per tant, nous usos.
 • Plàstic flexible: El plàstic de tires, bandes i altres, es tritura per a la producció d'energia en incineradores i cimentadores. Una petita part també s'utilitza com a material de drenatge.
 • Grans peces plàstiques: El plàstic de paraxocs, dipòsits de líquids i panells de control es tritura i es torna a moldre com a material plàstic.

Normativa de reciclatge:

D'acord amb el Reial Decret 1383/2002 del 20 de desembre sobre la gestió de vehicles al final de la seva vida útil, tots han de descontaminar-se abans de ser sotmesos a cap altre tractament. Per això, el titular que vulgui desprendre's del seu cotxe ha de lliurar-lo a un Centre Autoritzat de Tractament (CATV), ja que per a procedir a la baixa definitiva del vehicle serà imprescindible el Certificat de Destrucció, document que acredita que el procés ha tingut lloc de conformitat amb el previst a la llei vigent.

"Les operacions de descontaminació afavoriran la reutilització i el reciclatge dels components del vehicle, i el termini de realització d'aquestes operacions, a partir de la recepció de l'automòbil al CATV, no serà superior a 30 dies".