Serveis de Desballestament

Documentació per a baixa de vehicles

Desguaces Barcelona porta el seu automòbil al desballestament perquè sigui correctament descontaminat i reciclat en un Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles (CATV), tramitant la baixa definitiva del mateix a l'oficina de trànsit de la seva província.

 Perquè puguem gestionar la baixa caldrà que ens faciliti una sèrie de documents.

Descobreixi quina documentació requereix la baixa del seu vehicle. En alguns casos serà necessari signar alguns impresos. Hem decidit incloure al final d'aquesta mateixa pàgina en dos formats diferents enllaços per descarregar-los per la seva comoditat. En les llistes, aquesta sèrie de documents apareixerà en negreta.

Baixes de vehicles de particulars

A través de Desguaces Barcelona podrà sol•licitar de forma totalment gratuïta i a tota Catalunya, la retirada del seu cotxe al desballestament a més de la baixa definitiva a la Direcció General de Trànsit.

Quan la titularitat del vehicle l'ostenta una persona física, la documentació necessària és la següent:

El titular lliurarà el vehicle:

 • Documentació del vehicle: Permís de circulació i targeta d'inspecció tècnica del vehicle.
 • Fotocòpia del DNI o NIE del titular per les dues cares. Si ha caducat, afegir a més fotocòpia del passaport, carnet de conduir o altre document d’identificació en vigor.

El titular estarà absent en la recollida:

 • Documentació del vehicle: Permís de circulació i targeta d'inspecció tècnica del vehicle.
 • Imprès de sol•licitud de baixa emplenat i signat pel titular.
 • Model d'autorització signat per titular i autoritzat.
 • Fotocòpies dels DNI o NIE del titular i l'autoritzat per les dues cares. Si han caducat, afegir a més fotocòpia del passaport, carnet de conduir o altre document d’identificació en vigor.

El titular ha mort:

 • Documentació del vehicle: Permís de circulació i targeta d'inspecció tècnica del vehicle.
 • Fotocòpia del testament o del llibre de família on apareguin tots els hereus.
 • Model de renúncia signat per tots els hereus a favor de qui constarà com a sol·licitant de la baixa.
 • Model de declaració responsable per a la sol·licitud de baixa definitiva d'un vehicle quan el seu titular ha mort signat per l'hereu que es farà càrrec d'aquest tràmit.
 • Certificat de defunció del titular.
 • Fotocòpies dels DNI o NIE del titular i tots els hereus per les dues cares.

Baixes de vehicles d'empresa

Si el vehicle del qual voleu desfer està a nom d'una entitat, associació o empresa, seran necessaris tant els documents d'identificació del vehicle com els que acrediten la relació entre la persona física que sol•licita la baixa i la persona jurídica a nom de la qual està l'automòbil:

El titular és una empresa:

 • Documentació del vehicle: Permís de circulació i targeta d'inspecció tècnica del vehicle.
 • Model de representació jurídica signat i segellat per l'administrador.
 • Imprès de sol•licitud de baixa emplenat, signat i segellat per l'administrador.
 • Fotocòpies del CIF i DNI o NIE de l'administrador.
 • En el cas que l'administrador no estigués present en la retirada, es necessitarà també autorització i DNI de l'autoritzat tal com s'indica en el cas de baixa particular amb titular absent.

Documents de descàrrega per a baixes

Cliqueu a la imatge corresponent al document que hagi de baixar en el format que millor s'adapti a les seves necessitats:

Descàrrega de models:

 • Imprès de sol•licitud de baixa electrònica de vehicles:
 • Model d'autorització per a persones físiques:
 • Model d'autorització per a persones jurídiques:
 • Model de renúncia d'hereus:
 • Model de declaració responsable d'hereus:
 • Model de representació jurídica:

Pèrdua de documentació i altres casos

Has perdut la documentació del vehicle? No es preocupi, ja no cal que sol•liciti un duplicat o un certificat d'antecedents en trànsit. N'hi haurà prou amb afegir a la documentació requerida segons el seu cas, el següent document signat:

Descàrrega de models:

 • Model de pèrdua per a particulars:
 • Model de pèrdua per a empreses:

El ventall de possibles condicions en què es trobi el seu vehicle per donar de baixa és molt ampli, de manera que a la web només hem inclòs els casos més comuns. No obstant això, els nostres agents són professionals en la tramitació de baixes de vehicles. Contacti amb nosaltres via email o pels mitjans indicats a la barra lateral i l'informarem de la manera més senzilla de gestionar la baixa d'un cotxe a nom d'un menor o una persona amb discapacitat, un automòbil matriculat fora del país, un vehicle fora d'ús declarat residu sòlid urbà, etc ... Estarem encantats d'atendre't!