Serveis de Desballestament

Recollida amb grua i baixa de vehicles a la DGT

A Desguaces Barcelona li oferim el servei de recollida amb grua per portar el seu vehicle al desballestament, i gestionem gratuïtament la seva baixa definitiva a la Direcció General de Trànsit (DGT) a tota Catalunya.

Què inclou el nostre servei de baixes?

  • Recollida amb grua del vehicle a domicili o en el lloc que ens indiqui, sense costos per a vostè.
  • Coordinació gratuïta de la retirada del seu vehicle al desballestament sense necessitat de desplaçaments.
  • Trasllat de l'automòbil al Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles (CATV).
  • Tramitació de la baixa definitiva a la DGT, completament gratis.
  • Lliurament del Certificat de Destrucció i document de baixa telemàtica de la DGT.

El servei gratuït de retirada de vehicles (*) l'oferim per a cotxes, furgonetes, 4x4 i camions lleugers de fins a 3.500 kg. A més, és imprescindible que comptin amb almenys les dues rodes del darrere i el grup motopropulsor per accedir a aquest servei.

Si disposa d'un vehicle avariat o accidentat amb menys de 10 anys d'antiguitat des de la data de la primera matriculació fins avui o d'un vehicle de més de 3.500 kg, consulteu amb la nostra Secció de Taxacions >>

Per conèixer la documentació que ha de presentar perquè ens sigui possible gestionar la baixa definitiva del vehicle a la Direcció General de Trànsit segons el seu cas, accedeixi a la Secció de Documentacions >>

(*)No treballem amb motocicletes ni ciclomotors, així com tampoc gestionem recollida i baixa d'automòbils prèviament desballestats. Per conèixer més sobre la nostra política de reciclatge i medi ambient, continuï navegant per la web.

¡Estalvieu la ITV i els impostos municipals!

Si dóna de baixa el seu vehicle amb nosaltres, a més de beneficiar-se del servei de retirada i tramitació de baixa en tràfic sense cap cost i a tota Catalunya, no haurà de seguir passant la ITV ni pagant l'Impost de Circulació (IVTM) d'un automòbil que ja no utilitzeu.

Estalvieu la ITV

La Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) es realitza de forma legal i preventiva, amb l'objectiu de revisar tots els elements de l'automòbil que estiguin relacionats amb la seguretat i emissions contaminants, assegurant així que acomplisca els requisits indispensables per a la circulació i que no suposi cap perill per a aquells que viatgen en ell, o amb qui comparteix la via i per al propi medi ambient.

Per tant, com el vehicle no tornarà a circular en ser retirat amb grua per procedir a la seva baixa definitiva, no serà necessari que la ITV estigui en vigor.

Estalvieu el IVTM

L'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), conegut col•loquialment com a impost de circulació, és el que grava la titularitat dels vehicles aptes per circular per les vies públiques, de manera que una vegada gestionada la baixa definitiva de l'automòbil, no serà necessari que ho segueixi abonant.

Generalment, quan un vehicle causa la seva baixa en el registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit (DGT), aquesta es comunica a l'ajuntament corresponent perquè el titular deixi de rebre les sol•licituds de pagament generades per aquest impost. A més, malgrat que el pagament d'aquest tribut es realitza de forma anual, el càlcul de l'import es divideix per trimestres, de manera que la data en què es faci efectiva la baixa definitiva serà la que determini la quantitat a deduir o retornar al titular del vehicle.